Xmenhn
 • Cờ úp: Số trận: 14, Thắng: 5, Thua: 9, Điểm: 1343
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Xmenhn

 • Cờ úp - 25/11/2023
  Xmenhn 1384 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 22/11/2023
  Xmenhn 1384 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20/11/2023
  Xmenhn 1378 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20/11/2023
  Xmenhn 1364 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 18/10/2023
  Xmenhn 1415 -18
  vs
  Kvan 1366 +18
 • Cờ úp - 18/10/2023
  Xmenhn 1400 +15
  vs
  Kvan 1381 -15