xom1KLP
  • Cờ úp: Số trận: 19, Thắng: 6, Thua: 13, Điểm: 1318
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của xom1KLP