xqchess01
  • Cờ úp: Số trận: 942, Thắng: 478, Thua: 463, Điểm: 1633
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của xqchess01