xqchess01
  • Cờ úp: Số trận: 1243, Thắng: 627, Thua: 614, Điểm: 1665
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của xqchess01