xuandrc

Các trận gần đây của xuandrc
  • Cờ úp - 10 giờ trước
    laota 1576 +12
    vs
    xuandrc 1484 -12