Xuanhoan
  • Cờ tướng: Số trận: 1895, Thắng: 1083, Thua: 733, Điểm: 1609
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Xuanhoan