Xuanhoan
  • Cờ tướng: Số trận: 5354, Thắng: 3108, Thua: 2006, Điểm: 1631
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1394

Các trận gần đây của Xuanhoan