Xuantruongnd
  • Cờ úp: Số trận: 1072, Thắng: 606, Thua: 464, Điểm: 1528
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Xuantruongnd