Y41294840
 • Cờ tướng: Số trận: 11, Thắng: 4, Thua: 7, Điểm: 1389
 • Cờ úp: Số trận: 924, Thắng: 432, Thua: 491, Điểm: 1409

Các trận gần đây của Y41294840

 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Y41294840 1409 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Y41294840 1409 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Y41294840 1409 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Y41294840 1422 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Y41294840 1422 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Y41294840 1422 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Y41294840 1429 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Y41294840 1429 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Y41294840 1429 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Y41294840 1438 0
  vs
  Anonymous 0 0