Y59140741
 • Cờ úp: Số trận: 79, Thắng: 30, Thua: 49, Điểm: 1234
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Y59140741

 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Y59140741 1234 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Y59140741 1238 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Y59140741 1238 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Y59140741 1238 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 tuần trước
  Y59140741 1238 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 11/6/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  Y59140741 1253 0
 • Cờ úp - 11/6/2024
  Y59140741 1253 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 10/6/2024
  Y59140741 1253 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 8/6/2024
  Y59140741 1235 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 8/6/2024
  Y59140741 1250 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 7/6/2024
  Y59140741 1284 0
  vs
  Anonymous 0 0