Y78188872
  • Cờ úp: Số trận: 543, Thắng: 254, Thua: 289, Điểm: 1298
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400