Yayaki
 • Cờ tướng: Số trận: 11, Thắng: 8, Thua: 3, Điểm: 1530
 • Cờ úp: Số trận: 131, Thắng: 81, Thua: 50, Điểm: 1904

Các trận gần đây của Yayaki

 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  LapHo 1609 +13
  vs
  Yayaki 1543 -13
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Lvtu 1403 -20
  vs
  Yayaki 1523 +20
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Yayaki 1503 +20
  vs
  Lvtu 1423 -20
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Lvtu 1443 -20
  vs
  Yayaki 1483 +20
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Yayaki 1463 +20
  vs
  Lvtu 1463 -20
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Lvtu 1483 -20
  vs
  Yayaki 1443 +20
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Yayaki 1423 +20
  vs
  Lvtu 1503 -20
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Yayaki 1867 0
  vs
  Anonymous 0 0