Z16556560
 • Cờ úp: Số trận: 237, Thắng: 132, Thua: 105, Điểm: 1479
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Z16556560

 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Z16556560 1495 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  Z16556560 1486 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  Z16556560 1486 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Z16556560 1486 0
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  Z16556560 1486 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Z16556560 1486 0
 • Cờ úp - 4 giờ trước
  Z16556560 1486 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Z16556560 1446 0
  vs
  Anonymous 0 0