Z88657192
  • Cờ tướng: Số trận: 10, Thắng: 3, Thua: 5, Điểm: 1370
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Z88657192

  • Cờ tướng - 1 tuần trước
    Z88657192 1419 0
    vs
    Anonymous 0 0