Thế #166: Trích từ: Tàn Đồng Linh Lệ Tập bấm vào quân đỏ bất kỳ để đi

Bạn thắng!

Bạn thua!