Thế #169: Tương Quân Quải Ấn bấm vào quân đỏ bất kỳ để đi

Bạn thắng!

Bạn thua!