Thế 168: Song Phi Hồ Điệp bấm vào quân đỏ bất kỳ để đi

Bạn thắng!

Bạn thua!

Bạn thắng!

Bạn thua!