ndkc 1664 -9
vuong588 1831 +9

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

44 nước, 3 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua