ndkc 1647 +24
vuong588 1848 -24

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

48 nước, 5 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua