ndkc 1568 -17

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2022

101 nước, 10 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua