haiduongthao
  • Cờ úp: Số trận: 9190, Thắng: 5325, Thua: 3853, Điểm: 1590
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của haiduongthao