haiduongthao
  • Cờ úp: Số trận: 14965, Thắng: 8390, Thua: 6556, Điểm: 1697
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của haiduongthao