Giadinh12 1345 +17
anhxuan70 1398 -17

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

64 nước, 6 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết