Giadinh12
 • Cờ tướng: Số trận: 29, Thắng: 13, Thua: 16, Điểm: 1370
 • Cờ úp: Số trận: 24086, Thắng: 11125, Thua: 12932, Điểm: 1421

Các trận gần đây của Giadinh12

 • Cờ úp - hôm qua
  Giadinh12 1419 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Giadinh12 1424 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Giadinh12 1424 0
  vs
  Anonymous 0 0