Giadinh12
  • Cờ tướng: Số trận: 29, Thắng: 13, Thua: 16, Điểm: 1370
  • Cờ úp: Số trận: 30100, Thắng: 13996, Thua: 16074, Điểm: 1491

Các trận gần đây của Giadinh12