Giadinh12
  • Cờ tướng: Số trận: 30, Thắng: 13, Thua: 17, Điểm: 1365
  • Cờ úp: Số trận: 33652, Thắng: 15662, Thua: 17956, Điểm: 1520

Các trận gần đây của Giadinh12

  • Cờ úp - 2 ngày trước
    Giadinh12 1601 0
    vs
    Anonymous 0 0