Khang2013 1472 -14
khang777 1543 +14

Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

45 nước, 5 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết