khang777
 • Cờ tướng: Số trận: 26, Thắng: 14, Thua: 12, Điểm: 1437
 • Cờ úp: Số trận: 4595, Thắng: 2333, Thua: 2260, Điểm: 1471

Các trận gần đây của khang777

 • Cờ úp - 2 ngày trước
  khang777 1453 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  khang777 1453 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  khang777 1453 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  khang777 1453 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  khang777 1453 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  khang777 1453 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  khang777 1453 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  khang777 1453 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  khang777 1453 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  khang777 1453 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  khang777 1453 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  khang777 1453 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  khang777 1453 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  khang777 1453 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  khang777 1453 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  khang777 1453 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  khang777 1453 0
  vs
  Anonymous 0 0