Clv1 1490 -16
nhapnha 1486 +16

Kiểu: Cờ úp, 31/12/2023

121 nước, 13 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua