Clv1
  • Cờ tướng: Số trận: 53, Thắng: 19, Thua: 32, Điểm: 1360
  • Cờ úp: Số trận: 10687, Thắng: 4916, Thua: 5753, Điểm: 1416

Các trận gần đây của Clv1

  • Cờ úp - 1 tuần trước
    Clv1 1416 0
    vs
    Anonymous 0 0