COUPOL 1665 +17
chika.lana 1643 -17

Kiểu: Cờ úp, 14/1/2024

26 nước, 2 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua