chika.lana
  • Cờ tướng: Số trận: 1665, Thắng: 866, Thua: 742, Điểm: 1712
  • Cờ úp: Số trận: 3889, Thắng: 1968, Thua: 1914, Điểm: 1663

Các trận gần đây của chika.lana