chika.lana
  • Cờ tướng: Số trận: 1662, Thắng: 863, Thua: 742, Điểm: 1683
  • Cờ úp: Số trận: 1526, Thắng: 757, Thua: 769, Điểm: 1529

Các trận gần đây của chika.lana