Maivanlen 1380 +19
den1208 1343 -19

Kiểu: Cờ tướng, 18/1/2024

38 nước, 7 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết