wagner 1680 -14
bn908 1831 +14

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

85 nước, 8 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua