wagner
 • Cờ úp: Số trận: 2981, Thắng: 1449, Thua: 1522, Điểm: 1642
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của wagner

 • Cờ úp - 3 tuần trước
  wagner 1642 +19
  vs
  Avuong 1715 -19
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  wagner 1624 +18
  vs
  bn908 1887 -18
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  bn908 1873 +14
  vs
  wagner 1638 -14
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  wagner 1652 -14
  vs
  bn908 1859 +14
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  bn908 1845 +14
  vs
  wagner 1666 -14
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  wagner 1680 -14
  vs
  bn908 1831 +14
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  bn908 1817 +14
  vs
  wagner 1694 -14
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  wagner 1708 -14
  vs
  bn908 1803 +14
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  bn908 1789 +14
  vs
  wagner 1722 -14
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  wagner 1736 -14
  vs
  bn908 1775 +14