wagner
  • Cờ úp: Số trận: 4308, Thắng: 2088, Thua: 2207, Điểm: 1412
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của wagner