Saigon4 1798 -13
Danhchau 1854 +13

Kiểu: Cờ úp, 9/2/2024

45 nước, 10 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua