Danhchau
  • Cờ úp: Số trận: 24091, Thắng: 13102, Thua: 10985, Điểm: 1831
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Danhchau