Saigon4 1785 -20
thang149118 1705 +20

Kiểu: Cờ úp, 9/2/2024

67 nước, 7 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua