thang149118
  • Cờ tướng: Số trận: 477, Thắng: 291, Thua: 180, Điểm: 1481
  • Cờ úp: Số trận: 8470, Thắng: 4651, Thua: 3793, Điểm: 1835

Các trận gần đây của thang149118