thanhluong7 1600 +16
tramtran5 1602 -16

Kiểu: Cờ tướng, 10/2/2024

36 nước, 4 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua