tramtran5 1586 -16
thanhluong7 1616 +16

Kiểu: Cờ tướng, 10/2/2024

37 nước, 5 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết