tramtran5 1570 +9
JoeHuynh 1415 -9

Kiểu: Cờ tướng, 11/2/2024

98 nước, 16 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ