congdc76 1562 +10
P77331336 1436 -10

Kiểu: Cờ úp, 12/2/2024

14 nước, 0 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua