P77331336
  • Cờ úp: Số trận: 12, Thắng: 5, Thua: 6, Điểm: 1386
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của P77331336