congdc76
  • Cờ tướng: Số trận: 118, Thắng: 63, Thua: 46, Điểm: 1535
  • Cờ úp: Số trận: 3787, Thắng: 2048, Thua: 1722, Điểm: 1550

Các trận gần đây của congdc76