congdc76
  • Cờ tướng: Số trận: 118, Thắng: 63, Thua: 46, Điểm: 1535
  • Cờ úp: Số trận: 3205, Thắng: 1745, Thua: 1444, Điểm: 1600

Các trận gần đây của congdc76