congdc76
  • Cờ tướng: Số trận: 116, Thắng: 62, Thua: 45, Điểm: 1519
  • Cờ úp: Số trận: 2440, Thắng: 1347, Thua: 1082, Điểm: 1675

Các trận gần đây của congdc76