Saigon4 1692 +15
letriduong 1681 -15

Kiểu: Cờ úp, 17/2/2024

52 nước, 9 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ