letriduong
  • Cờ tướng: Số trận: 10, Thắng: 3, Thua: 6, Điểm: 1380
  • Cờ úp: Số trận: 21878, Thắng: 10316, Thua: 11493, Điểm: 1750

Các trận gần đây của letriduong