letriduong
  • Cờ tướng: Số trận: 10, Thắng: 3, Thua: 6, Điểm: 1380
  • Cờ úp: Số trận: 20768, Thắng: 9757, Thua: 10943, Điểm: 1706

Các trận gần đây của letriduong