Saigon4 1719 +12
anhxuan70 1596 -12

Kiểu: Cờ úp, 17/2/2024

69 nước, 15 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua