Saigon4 1731 -22
Colddog 1600 +22

Kiểu: Cờ úp, 17/2/2024

109 nước, 26 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua