phuhung 1568 -15
tramtran5 1592 +15

Kiểu: Cờ tướng, 17/2/2024

65 nước, 13 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua