vtu1979 1594 -13
S54923421 1697 +13

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

72 nước, 12 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua