vtu1979
  • Cờ úp: Số trận: 3315, Thắng: 1627, Thua: 1680, Điểm: 1595
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của vtu1979