santafe122 1808 -20
S54923421 1722 +20

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

34 nước, 2 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua