santafe122
  • Cờ tướng: Số trận: 24, Thắng: 13, Thua: 11, Điểm: 1474
  • Cờ úp: Số trận: 6777, Thắng: 3539, Thua: 3223, Điểm: 1797

Các trận gần đây của santafe122