santafe122
  • Cờ tướng: Số trận: 24, Thắng: 13, Thua: 11, Điểm: 1474
  • Cờ úp: Số trận: 7986, Thắng: 4149, Thua: 3818, Điểm: 1831

Các trận gần đây của santafe122