MsSu1234 1658 -14
S54923421 1742 +14

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

91 nước, 11 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua